Podział druku

Druk polega na wielokrotnym odbiciu obrazu z formy drukowej na wybrane podłoże. W innym ujęciu są to rozmaite techniki powielania tekstu oraz grafiki przy użyciu metod tradycyjnych, maszyn drukarskich, komputerowych urządzeń peryferyjnych. Obecnie dostępne urządzenia i technologie umożliwiają wydruk na skalę przemysłową, przy użyciu rozmaitych form drukarskich i podłoży.

Przedstawienie jednolitego podziału druku czy technik drukarskich jest niemożliwe, ze względu na różnorodność panującą w tej dziedzinie. Najbardziej popularnymi są podziały na techniki artystyczne i przemysłowe stosowane w drukarnictwie. Poniżej znajduje się podział druku ze względu na inne wybrane kryteria, który lepiej zobrazuje zasięg oraz znaczenie druku w różnych dziedzinach życia.

druk

I tak druk można podzielić ze względu na sposób przenoszenia obrazu na:
- druk bezpośredni, czyli przeniesienie formy drukowanej na obraz za pomocą bezpośredniego ich zetknięcia,
- druk pośredni, czyli przeniesienie formy drukowej na podłoże odbywa się przy użyciu elementu pośredniego, np. gumy, który jest następnie przekazywany na podłoże.

Ze względu na postać podłoża druk dzielimy na:
- druk arkuszowy, podłoże ma postać wydrukowanych arkuszy,
- druk zwojowy, analogicznie podłoże ma postać wydrukowanych rolek.

Natomiast ze względu na efekt barwny na podłożu drukowym wyróżnia się:
- druk jednobarwny, kiedy druk jest jedynym kolorem farby,
- druk wielokolorowy, kiedy druk odbywa się więcej niż jednym kolorem farby, a wygląd danej barwy i jej odcieni uzyskuje się poprzez zastosowanie w druku konkretnej farby,
- druk wielobarwny, gdy druk odbywa się za pomocą farb procesowych, a dana barwa może być efektem użycia wszystkich farb procesowych. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie szerszej gamy barw, niż w przypadku zastosowania druku wielokolorowego.

Innym kryterium jest zadruk podłoża drukowego, w którym wyróżnia się:
- druk jednostronny, gdy zadruk występuje po jednej stronie podłoża drukowego,
- druk dwustronny, gdy zadruk występuje po obu stronach podłoża drukowego.

Ostatnim podziałem jest ten ze względu na przeznaczenie, który nie wymaga wyjaśniania. W tym wypadku występują:
- akcydensy,
- broszury,
- książki,
- czasopisma,
- opakowania.

Taki podział druku jest jednocześnie najbardziej przystępnym dla osób, które nie zajmują się tym profesjonalnie. Inne podziały uwzględniają bowiem fachową nomenklaturę, a także specjalistyczne materiały, urządzenia, maszyny czy substancję używane do osiągnięcia określonego efektu.
Tak czy inaczej prawdopodobnie przed przeczytaniem tego tekstu nie zastanawiałeś się, jak duże znaczenie w naszym życiu odgrywa druk, i że jest on obecny niemal wszędzie, na większości rzeczy, z których korzystamy na co dzień, w pracy, w domu, na różnych podłożach i materiałach, wykonany w różnej technice i jakości. Stworzenie takiego poziomu rozwoju druku jest niewątpliwie jednym z ważniejszych i praktyczniejszych osiągnięć w dziejach ludzkości.