Znaczenie druku

Mimo, że z drukiem spotykamy się wiele razy dziennie i dziś jest on powszechny i wręcz niezbędny do życia, to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w ujęciu całych dziejów ludzkości jest to wynalazek stosunkowo młody, bo sięga zaledwie pięciu wieków wstecz. Upowszechniony przez Jana Gutenberga, który stworzył technikę i urządzenia umożliwiające drukowanie na dużą skalę, swoje początki miał już w I wieku w Chinach, a metody utrwalania treści na różnych materiałach były przez wieki rozwijane i unowocześniane.

druk

Od kiedy możliwość drukowania stała się prosta, powszechna i przede wszystkim tania, i zorientowano się, że może być to nowy sposób na zarabianie pieniędzy, książki stały się powszechnie dostępne, a poziom umiejętności czytania u ludzi znacznie wzrósł. To z kolei spowodowało rozprzestrzenianie niedostępnych dotąd danych i informacji, co przyczyniło się do znacznego polepszenia poziomu edukacji. Ludzie zaczęli się kształcić, a za wiedzą poszedł postęp i podniesienie poziomu życia. Pojawiły się również gazety, które umożliwiły bieżące przekazywanie aktualnych informacji na nieznaną dotąd skalę. Powszechny dostęp do nich okazywał się niezastąpiony w sytuacjach ogólnego zagrożenia, wybuchach wojen, konfliktów, czy epidemii, kiedy to możliwe było zawiadomienie wszystkich o rodzaju zagrożenia, sposobach chronienia się przed nim czy przewidywanych działaniach. Doświadczenia, tradycje i kultury różnych narodowości zaczęły się wzajemnie przenikać, czerpiąc od siebie wiedzę, umiejętności i ucząc się o wzajemnej różnorodności.

Obecnie niemożliwe było by wykonywanie większości typów pracy gdyby nagle zabrano nam dostęp do druku. Poza tym, że jest on nośnikiem danych, informacji, potwierdza dany stan faktyczny i jest wykorzystywany do dokumentowania tych faktów, jest także stosowany do celów pobocznych, np. w marketingu.

Druk od czasu swojego powstania przeszedł ogromną metamorfozę, a obecnie dostępne urządzenia w niczym nie przypominają ruchomych czcionek Gutenberga. Jakość drukowanego tekstu i grafiki jest obecnie tak dobra, że przypomina obraz rzeczywisty, a drukowanie odbywa się na wielu rodzajach formatów i typów papieru.

Współcześnie druk osiągnął kolejny poziom rozwoju, którego Gutenberg nie przywidywał nawet w swoich najśmielszych fantazjach o powodzeniu swojego przedsięwzięcia, mianowicie drukowanie w trójwymiarze. I chociaż z klasycznym drukowaniem nie ma to wiele wspólnego, to umożliwia odwzorowanie treści w ich rzeczywistym kształcie z uwzględnieniem ich wielowymiarowości. Technologia ta zyskuje coraz powszechniejsze zastosowanie w medycynie, umożliwiając zastąpienie elementów ludzkiego ciała wydrukowanymi w 3D zamiennikami. Technologia ta ma niesamowity potencjał, toteż jej zastosowanie staje się coraz powszechniejsze również w innych dziedzinach, np. w projektowaniu.